Digitaal aangifte doen van overlijden in Den Haag

In Den Haag hoeven uitvaartondernemers niet meer naar het loket om aangifte te doen van overlijden. Met eHerkenning kunnen zij digitaal aangifte doen.

Wat levert het op?

  • Uitvaartondernemers kunnen aangiften van overlijden 24/7 indienen
  • Authenticatie vindt plaats door eHerkenning, niveau 3
  • De aangifte komt automatisch als zaak in het zaaksysteem
  • Ondernemers komen enkel langs om de originele documenten af te geven

Wat is de aanleiding?

Van ieder overlijden dat in Nederland plaatsvindt, moet een akte worden opgemaakt. Deze akte wordt opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente waar de persoon is overleden. In de meeste gevallen doet de uitvaartondernemer aangifte van het overlijden bij de gemeente. Tot voor kort moest hij/zij hiervoor naar het loket. Bij de afdeling Burgerzaken ontstond het verzoek om deze stap te digitaliseren met het doel efficiënter te gaan werken en de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren.

Hoe hebben ze het aangepakt?

Het webformulier en de koppeling met eHerkenning zijn ontwikkeld door Kodision, samen met de ICT-afdeling van de gemeente Den Haag. Met eHerkenning kan een uitvaartondernemer nu inloggen en het webformulier invullen. Deze biedt ruimte aan alle gegevens van de overledene en de aangever en de benodigde documenten kunnen worden geüpload.

Er is gekozen voor betrouwbaarheidsniveau 3, waarbij de aangever zich persoonlijk identificeert. Hiermee voldoet Den Haag wat betreft authenticatie aan de Wet elektronische dienstverlening. De aangifte komt automatisch als zaak in het zaaksysteem en wordt direct afgehandeld in de backoffice. De aangever ontvangt het verlof én het afschrift direct digitaal en komt alleen nog eens per week bij de gemeente langs om de originele documenten af te geven.

Vier uitvaartondernemers hebben tijdens de pilotperiode hun opmerkingen en verbetersuggesties doorgegeven. Nu de pilot is afgerond kan iedere ondernemer met eHerkenning een aangifte van overlijden in Den Haag doorgeven. Betaling vindt plaats tijdens de aangifte, in het webformulier. Ondernemers maken gebruik van internetbankieren of betalen via creditcard.

En de kosten?

Het project heeft ongeveer € 4.500,- gekost. Dit bedrag is exclusief de geïnvesteerde tijd en de inzet van interne middelen.