Klanten RVO.nl regelen efficiënt en veilig zaken online met eHerkenning

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) maakt op verschillende manieren gebruik van eHerkenning. Ondernemers kunnen via het eLoket en mijn.rvo.nl een aanvraag voor subsidie indienen en via de berichtenbox beveiligd digitaal berichten uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties. Zo regelen zij efficiënt, betrouwbaar en eenvoudig zaken online.

Wat levert het op?

  • Nederlandse Ondernemers hebben maar 1 inlogmiddel nodig om in te loggen bij RVO.nl en andere overheidsorganisaties, namelijk een eHerkenningsmiddel.
  • eHerkenning op niveau 2+ is veiliger dan een wachtwoord en gebruikersnaam. De gegevens van ondernemers zijn hierdoor veiliger. Daarnaast heb je als overheid meer zekerheid over dat de juiste persoon die inlogt en dat deze bevoegd is om te handelen.

Wat was de aanleiding?

Begin 2014 ontstond RVO.nl uit een fusie tussen Agentschap NL en Dienst Regelingen.  ‘Agentschap NL maakt al vanaf 2010 gebruik van eHerkenning bij het eLoket en sinds 2011 bij de berichtenbox voor bedrijven’, vertelt Laura Ouwehand van RVO.nl. ‘Het ministerie van Economische Zaken (EZ) had ons gevraagd als partner om eHerkenning in een pilot te testen. Met als doel bedrijven veilig, efficiënt en betrouwbaar zaken te laten doen met de overheid.’

‘Sinds juli 2014 moeten we voldoen aan de Wet Markt en Overheid’, vertelt Sandra Hurkmans, functioneel beheerder digitale toegang. ‘Deze wet schrijft voor dat de overheid inlogsystemen niet meer gratis ter beschikking mag stellen aan bedrijven. Daarom is voor al onze loketten voor eHerkenning gekozen als enige inlogmethode voor Nederlandse ondernemers. Bedrijven schaffen zelf een eHerkenningsmiddel aan, wij voorzien niet meer in een gratis gebruikersnaam en wachtoord. Dit verhoogt voor bedrijven de veiligheid en bovendien kunnen ze met hun eHerkenningsmiddel ook inloggen bij andere online diensten aangesloten op eHerkenning.’

Hoe hebben ze het aangepakt?

Voor de klanten van Agentschap NL is eHerkenning al heel normaal. In 2014 maakte al 85% van deze groep klanten hiervan gebruik. Maar voor de klanten van Dienst Regelingen – agrarische ondernemers – was het compleet nieuw. ‘Naast het technisch aanpassen van onze portalen, hebben we daarom veel over eHerkenning gecommuniceerd’, aldus Marieke Schoon, adviseur klantontwikkeling. ‘Via brieven, persberichten, boodschappen op het inlogscherm en informatieverspreiding op agrarische beurzen hebben we agrarische ondernemers op de hoogte gesteld van het nieuwe inloggen via eHerkenning en de aanschafprocedure. Ook hebben we een uitgebreide advertentiecampagne opgezet. Om alles zo veel mogelijk in goede banen te leiden, werkten we goed samen met de leveranciers van de eHerkenningsmiddelen.’

In de eerste 10 weken van 2015 logden zo’n 100.000 mensen in via eHerkenning. De voordelen voor het bedrijfsleven worden volgens Ouwehand vergroot als zich meer overheidsorganisaties aansluiten bij eHerkenning. ‘We hopen dan ook dat dit er steeds meer worden, vooral meer online diensten van grote spelers als de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. Pas dan kunnen bedrijven de vruchten van 1 inlogmiddel voor meer diensten plukken. We geloven dus zeker in de voordelen.