Login with eHerkenning

Are you doing business with the authorities online? And does this involve the exchange of sensitive information, such as medical, financial or personal information? eHerkenning is a secure way of logging in that allows you to manage your affairs online. It gives organisations the certainty that you are who you say you are and that you are permitted to do what you want to do. You also have the additional certainty that the website where you are logging in is reliable and secure. The higher the level of assurance, the more sensitive information you will be able to exchange. Finally, eHerkenning is personal and cannot be transferred to or shared with others. All these extra assurances ensure that you can safely log in.

 

Curious which steps you have to go through to apply for eHerkenning, follow our step-by-step plan or watch our video. Also consult the frequently asked questions and answers about eHerkenning

Uitgeschreven tekst

Als ondernemer of organisatie moet u vaak zaken regelen met de overheid, gemeente en bedrijven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een parkeervergunning, subsidie of verzekering. Veel van deze zaken kunt u nu online regelen met eHerkenning.

Met eHerkenning kunt u zich online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen met andere organisaties. Het grote gemak is dat u met één inlogmiddel bij meerdere organisaties kunt inloggen. Dat betekent minder wachtwoorden onthouden. Ook kiest u zelf hoe u wilt inloggen. Veilig, makkelijk en betrouwbaar.


U kunt uw inlogmiddel aanvragen bij één van de erkende eHerkenningsleveranciers.


Niet alle informatie die u moet uitwisselen hoeft even sterk beveiligd te worden. Een inlogmiddel is daarom beschikbaar op verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Kies het niveau dat gevraagd wordt door de organisaties waar u wilt inloggen óf kies een hoger niveau. Dan weet u zeker dat u uw zaken ook in de toekomst snel en veilig online kunt regelen.


Ga naar eHerkenning.nl/inloggen voor meer informatie.

English transcription

Businesses and other organisations often need to deal with the government, local authorities or other bodies. You may need a parking permit, for instance, or want to apply for a grant or take out insurance. A lot of these matters can now be dealt with online using eHerkenning.

eHerkenning provides online identification, enabling you to exchange confidential data with other organisations in a secure environment.

The big advantage is that you can log into more than one organisation using a single login mean for various services. Meaning, you do not have to remember as many passwords. You can also choose how you want to log in. Secure, simple and reliable.

You can get your eHerkenning login from any accredited eHerkenning means issuer. Not all the information that you need to exchange requires the same level of security. Depending on the type of service, eHerkenning supports five different assurance levels. Choose the level set by the organisations where you want to log in, or a higher level. That way you will be safe in the knowledge that in future you will be able to complete your transactions quickly and securely online.

Go to eHerkenning.nl/inloggen for more information.
Secure login
Secure login

Secure login

Are you doing business with the authorities online? And does this involve the exchange of sensitive information, such as medical, financial or personal information? eHerkenning is a secure way of logging in that allows you to manage your affairs online. It gives organisations the certainty that you are who you say you are and that you are permitted to do what you want to do. You also have the additional certainty that the website where you are logging in is reliable and secure. The higher the level of assurance, the more sensitive information you will be able to exchange. Finally, eHerkenning is personal and cannot be transferred to or shared with others. All these extra assurances ensure that you can safely log in.

One way to log in
One way to log in

One way to log in

One login means of eHerkenning allows you to log in to over 400 different organisations, such as Employee Insurance Agency UWV, the Chamber of Commerce and the Tax and Customs Administration. You can also use eHerkenning for municipalities, provinces and waterboards, and for a number of private-sector organisations. You no longer need all sorts of different logins and passwords. eHerkenning also saves you time and money, since you no longer need to deal with matters on paper and you no longer need to visit physical desks.

You choose how you log in
You choose how you log in

You choose how you log in

The list of suppliers allows you to choose from six different recognised eHerkenning suppliers and five levels of assurance with the corresponding means for logging in. Would you prefer an additional check by means of an SMS code, in addition to a user name and password? Or would you prefer an additional check by means of a token or app? It is all up to you. This way, you choose how you want to log in. Tip: since level EH3 is increasingly requested when logging in, you would do well to purchase eHerkenning at level EH3.

Obligatory in the future
Obligatory in the future

Obligatory in the future

By adopting the Dutch eGovernment Act (Wet digitale overheid), the Central Public Administration will make the use of eHerkenning obligatory for public-sector organisations. Public- and private-sector organisations also increasingly ask people to log in using eHerkenning. Do you want to use it now? eHerkenning at level EH3 or EH4 already allows you to manage your online affairs with all of the 400+ affiliated organisations. Do you not have a personal eHerkenning means at this time? If so, you may apply for it with one of the recognised suppliers. Have you used eHerkenning before? We recommend that you ascertain that your personal eHerkenning means has the right level of assurance for the online services you want to use. An upgrade to EH3 or EH4 can be obtained from your supplier.

Aanvragen of Upgraden

eHerkenning is de manier van inloggen voor ondernemers. Hiermee logt u op één manier veilig in bij meer dan 500 organisaties.

Large-scale use in various sectors

Ari standing in an conference room
'eHerkenning is safe and allows you to simply and securely login to over 500 organisations using a single password and user name"
Ari Rafimanesh
CEO at A&A Capacity B.V.
Niek Rooks standing at a closet
"Repetitive work is boring, especially when there is a lot of paperwork involved. Digitisation using eHerkenning is a must for that reason, too. If you implement this login means in the workplace, your people will work faster and will experience more satisfaction."
Niek Rooks
Co-owner IT-advise agency DiVetro
Manda sitting at couch
"We are now a paperless office. We don’t print anything anymore. And all the forms we had to complete and file with the municipal authorities? Now we take care of everything using eHerkenning. The login means of the public administration is a very pleasant way of keeping a grip on the process."
Manda van Trigt
Owner Beautypartner B.V.
Rik Verhoog of Robidus
"It's good to have an extra lock on the door for employee health data. We’re talking about information that is perhaps even more important than your bank details. It just has to be 100 per cent safe .'
Rik Verhoog
Businessunitmanager at Robidus
Erik sitting at his desk, on his computer the website of Logius is visible
"eHerkenning has made our work easier on a number of points. A major advantage is that we are now rid of the enormous pile of paper that was involved in every grant application."
Erik de Rond
Subsidyadvisor at Accountantskantoor Flynth
Ward staat in de gang van zijn kantoorpand
‘Door de veelvoud aan verschillende inlogcodes en procedures zien we soms door de bomen het bos niet meer. Wat ons betreft is eHerkenning daarop een uitzondering. Wel is het zaak om vooraf helder te hebben waarvoor je eHerkenning gaat gebruiken.’
Ward de Witt
Bestuurder van Vastgoedbeheerder Amres
Marcel zit op de bank achter zijn laptop
‘Ik zag meteen dat we dit centraal, concernbreed moesten aanpakken, in plaats van op locatieniveau. Zo houden we overzicht over alle afdelingen en divisies. Voor ons is het een hulpmiddel om ons werk goed te kunnen doen.’
Marcel Koppenol
ICT-contractmanager bij Facilicom Group
Joost is in gesprek en wijst naar een document op zijn bureau
'Voor KWS is eHerkenning een must voor het meedoen aan aanbestedingen én het aanvragen van vergunningen. En het levert een aanmerkelijke tijdwinst op.'
Joost van der Krogt
Hoofd bedrijfsbureau Rotterdamse vestiging KWS
Conny zit op haar werkplek
'Zo’n portaal met eHerkenning scheelt veel tijd en extra mails, het is ontzettend gebruiksvriendelijk en het schakelt gemakkelijk. Ik noteer in het portaal regelmatig updates van opdrachten. Opdrachtgevers kijken aan de andere kant mee. Voor werkzaamheden hebben we een mandaat tot een bepaald bedrag. Gaan we daarboven? Dan heb ik daarover meteen contact.’
Conny Pheiffer
Planner en werkvoorbereider bij Facilicom Solutions

eHerkenning is used by, among others

Douane Belastingdienst
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Gemeente Rotterdam
UWV

eHerkenning in numbers

543 Affiliated organizations

543 Affiliated organizations

655.806 login means

655.806 login means

15.6 million logins per jaar

15.6 million logins per year