Joppe Duindam, programmamanager digitalisering Bouwend Nederland: ‘eHerkenning is vanzelfsprekend geworden’

Een kleine 10 jaar geleden kwam Joppe Duindam in aanraking met eHerkenning. Sindsdien stimuleert de programmamanager digitalisering bij Bouwend Nederland leden van de brancheorganisatie om eHerkenning te gebruiken. ‘In de toekomst kan het elke digitale zakelijke transactie faciliteren.’

‘Weet jij het nog? Het moment dat je voor het eerst een smartphone bezat?’

Joppe Duindam, programmamanager digitalisering bij Bouwend Nederland, wacht geduldig het ‘nee’ van de interviewer af, voordat hij zijn verhaal vervolgt. ‘We zijn er zo gewend aan geraakt, dat we haast zouden vergeten dat we het ooit zonder deden. We realiseren ons niet hoe fijn het is dat we een smartphone hebben. En met eHerkenning is het net zo. Als het er morgen niet meer is, besef je het nut pas. Het is vanzelfsprekend geworden.’

Betrouwbaar

Een voorbeeld? Een jaar of 5 geleden is het nog maar, roept hij in herinnering, dat het indienen van een aanbesteding bij de overheid een logistieke puzzel van jewelste was. Als directeur van een deelnemend bedrijf mocht je het pand kort voor de deadline eigenlijk niet verlaten, omdat de handgetekende verklaring van een eindverantwoordelijke nodig was. ‘Tegenwoordig kan het allemaal online, via eHerkenning en de bijbehorende machtigingen’, vertelt Joppe. ‘Het gaat zó veel sneller. De directeur kan gewoon op zakenreis. En het is nog betrouwbaar ook. Dát is het belangrijkste.’

Met ruim 4.200 leden is Bouwend Nederland de grootste brancheorganisatie voor bouw- en infrabedrijven in Nederland. Zij behartigt hun belangen. Biedt speciale ledenservice, van juridisch advies tot financieel voordeel bij het aanschaffen van bedrijfskleding. Én helpt de sector om zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het vlak van digitalisering.

Het was om die reden dat Joppe een kleine 10 jaar geleden de mogelijkheden van elektronisch factureren onderzocht. De technische mogelijkheden lagen er. ‘Maar zulke transacties vragen om betrouwbaarheid, legt Joppe uit. ‘En dan heb ik het nog niet eens over het risico om gehackt te worden, dat speelde 10 jaar geleden nog niet zo. We wilden vooral weten of de personen met wie onze leden zaken doen zijn wie ze zeggen dat ze zijn, en dat ze de transacties mogen doen. Op zoek naar een oplossing vonden we eHerkenning.’

Overtuigd

Al snel na die eerste kennismaking raakt Bouwend Nederland overtuigd van de mogelijkheden. Het gaat zelf gebruikmaken van eHerkenning en begint het ook actief te promoten bij haar leden. Met verhalen in het (online) ledenblad bijvoorbeeld, en terugkerende aandacht voor het onderwerp in verschillende informatiesessies.

‘Destijds stond eHerkenning nog in de kinderschoenen. Lang niet alle overheden gebruikten het zelf al. Dat is nu gelukkig anders. Alle grote overheidsorganisaties en bijna alle provincies en gemeenten zijn inmiddels aangesloten. Voor sommige diensten kan je er zelfs al niet meer omheen. Dat maakt het een stuk makkelijker om onze boodschap over te brengen.’

Voordelen

Het overgrote merendeel van de leden is inmiddels aangesloten op eHerkenning, mede overtuigd door de aandacht die Bouwend Nederland er in de loop der jaren aan besteedde. Leden gebruiken eHerkenning bijvoorbeeld om online zaken te regelen met UWV en de Belastingdienst, voor het aanvragen van VOG’s en subsidies en het indienen van aanbestedingen.

‘Het is zo fijn dat het er is’, benadrukt Joppe nog maar eens. ‘We kunnen digitale informatie nu op een betrouwbare manier uitwisselen. eHerkenning kent zelfs verschillende beveiligingsniveaus. Hoe beter informatie beschermd moet worden, des te hoger is het betrouwbaarheidsniveau. Dit is ontzettend belangrijk. Want in het kielzog van vertrouwen volgt efficiency. The speed of trust.’

Waar transacties vroeger per post afgehandeld werden, met de nodige rompslomp tot gevolg, worden ze dankzij het vertrouwen in eHerkenning nu in een handomdraai online afgehandeld en geratificeerd. ‘In theorie zou het in de toekomst elke zakelijke transactie kunnen faciliteren’, kijkt Joppe vooruit. ‘Tussen ledenbedrijven onderling bijvoorbeeld. Natuurlijk, er zijn alternatieven. Maar de betrouwbaarheid van eHerkenning is en blijft een groot voordeel.’