Erkende leveranciers eHerkenningsmiddelen

U kunt bij onderstaande leveranciers eHerkenningsmiddelen aanvragen. Deze 6 leveranciers zijn erkend door de Rijksoverheid en alleen zij mogen eHerkenning leveren. Ze voldoen allemaal aan dezelfde eisen die worden gevraagd, maar concurreren met elkaar in onder andere type eHerkenningsmiddelen die ze verkopen en de prijs. Hierdoor ontstaat marktwerking en kunt u op basis van uw criteria zelf kiezen bij wie u eHerkenning aanvraagt.

In het leveranciersoverzicht staan alle leveranciers en de eHerkenningsmiddelen die ze aanbieden op een rij.

Let op:
Voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel moet u enkele belangrijke stappen doorlopen. De verwerkingstijd van uw aanvraag is afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen over uw organisatie:

  • Bent u de bestuurder of natuurlijk rechtspersoon van de aanvragende organisatie en volledig bevoegd om namens de organisatie te handelen? Dan is de levertijd voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel 0 - enkele weken;
  • Heeft uw organisatie een complexe bestuurdersstructuur (met veel en/of gezamenlijk bevoegde bestuurders), of betreft het meerdere KvK’s waarvoor eHerkenning aangevraagd dient te worden, houdt dan rekening met levertijden die soms op kunnen lopen tot enkele weken.
  • Heeft u eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) nodig om in te loggen bij het werkgeversportaal van UWV? Lees meer over de levertijd.

Kortom, verdiep u op tijd in eHerkenning en vraag uw persoonsgebonden eHerkenningsmiddel op tijdig aan. Kijk goed naar het stappenplan met de benodigde verplichte gegevens voor uw aanvraag en neem in het geval van complexe bestuursstructuren en bij ketenmachtigingen contact op met de leverancier.

Groen en zwart logo van Digidentity met betrouwbaarheidsniveau

Z Login betrouwbaarheidsniveaus

Connectis betrouwbaarheidsniveaus

Blauw grijs logo met slot van QuoVadis met betrouwbaarheidsniveau

Logo%20KPN%20niveaus.jpg

Logo Reconi (voorheen CreAim) met betrouwbaarheidsniveaus