Dienstverlenersplatform eHerkenning & eIDAS | Verdiepingsslag online identificeren

21 juni 2018
Platform Utrecht 12 juni 2018

Met de eIDAS-verordening en de wet Digitale Overheid op komst dienen steeds meer uitvoeringsorganisaties zich aan te sluiten bij eHerkenning en eIDAS. Ze konden hun licht opsteken bij het dienstverlenersplatform in Utrecht op 12 juni 2018. 

2018: het jaar van eHerkenning en eIDAS

‘Bent u wie u zegt dat u bent? Mag u doen wat u doet?’ Het zijn korte, staccato vragen die het decor sieren van het Dienstverlenersplatform eHerkenning & eIDAS in Utrecht. De toverwoorden: online identificatie, veiligheid, en betrouwbaarheid.

Zo’n 150 dienstverleners zijn op 12 juni in de Zilveren Vosch bijeen om kennis op te doen over eHerkenning en eIDAS. eHerkenning is de manier voor ondernemers of organisaties om veilig in te loggen bij al ruim 300 dienstverleners in Nederland. eIDAS staat voor 'Electronic Identities And Trust Services' en zorgt ervoor dat Europese burgers en bedrijven in Nederland kunnen inloggen met een Europees erkend inlogmiddel.

eHerkenning: stand van zaken en ontwikkelingen

De timing voor de conferentie over eHerkenning (grote lichte zaal, blauw-wit decor) had niet veel beter gekund, verzekert Rogier van Dokkum het publiek in zijn welkomstwoord. 2018 is namelijk het jaar waarop de wet Digitale Overheid tot stand wordt gebracht. Vanaf 1 oktober treedt deze wet gefaseerd in werking. ‘En dat gaat de spelregels voor de digitale overheid definitief veranderen, aangezien eHerkenning verplicht wordt gesteld’, zegt een gedreven Van Dokkum, beleidsadviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij glimlacht bij zijn bekentenis dat hij ‘van het innovatieve project eHerkenning is gaan houden.’

De cijfers die Marije Jurriëns, business consultant bij Logius, daarop aan het publiek presenteert, beklijven. Veel dienstverleners lijken namelijk met succes het spoor van eHerkenning te volgen. Sinds de introductie in 2010 hebben 349 dienstverleners zich aangesloten en zijn het afgelopen jaar bijna 6 miljoen succesvolle inlogs geregistreerd. Dit jaar vindt tevens een ‘gezamenlijke overstap’ plaats van grote uitvoeringsorganisaties. Jurriëns: ‘Er is daarvoor een convenant getekend. Dat is een belangrijke stap, zeker met de wet Digitale Overheid in zicht. DUO is als eerste grote organisatie live, ook UWV, Belastingdienst, RDW en Kamer van Koophandel gaan over.’ Het ‘momentum’ is dan ook nu om als dienstverlener om ook op eHerkenning over te gaan, stelt Jurriëns.

Gezamenlijke overstap: UWV

Een van de grote uitvoeringsorganisaties die klaar is voor de overstap op eHerkenning is UWV. Dennis de Bles, communicatieadviseur, somt in zijn presentatie puntsgewijs op waar eHerkenning zijn meerwaarde biedt voor UWV. ‘Voor bijvoorbeeld werknemers die zich ziek- of betermelden, het uploaden van ontslagaanvragen, het downloaden van documenten en ook voor algemeen contact met UWV.’ De ambitie van UWV: per 1 november 2018 eHerkenning implementeren als inlogmethode, naast hun eigen methode, die geleidelijk wordt uitgefaseerd. ‘Een jaar na introductie kan inloggen enkel met eHerkenning’, zegt hij. ’Creëer je als grote organisatie met eHerkenning niet een bepaalde afhankelijkheid?’ klinkt er uit de zaal. ‘Je hebt het systeem natuurlijk niet in eigen beheer.’ De Bles antwoordt: ‘We blijven de aanvragen en inlogmomenten zelf monitoren. Als we zien dat er dingen misgaan, dan moeten we ingrijpen.’

Ook de Douane, onderdeel van de Belastingdienst, is overgegaan op eHerkenning. Marijke Salters, senior adviseur, ziet een groot voordeel voor de instantie. ’Belangrijke partners als de RIVM werken al met eHerkenning, dus we kunnen beter samenwerken. Maar ook aan grote bedrijven als Philips kunnen we meer veiligheid bieden. Vóór eHerkenning deden we alles via pdf’jes die werden gedownload en teruggestuurd. Dit is een grote verbetering.’

Kort daarop krijgen de uitvoeringsorganisaties die nog niet zijn aangesloten op eHerkenning uitleg in een kleinere zaal. ‘Zorg voor een goede omschrijving van uw online dienst voor de dienstencatalogus’, zo luidt het devies van Lex van Lent, algemeen directeur van één van de eHerkenningsleveranciers. ‘Maak uw applicatie gereed voor het aansluiten op het standaard koppelvlak en het verwerken van de gewenste gegevens.’ Een ander fundamenteel onderwerp tijdens deze break-outsessie: zorg ervoor dat duidelijk is welk betrouwbaarheidsniveau nodig is om in te loggen voor welke dienst. Binnen eHerkenning zijn er 5 niveaus: 1, 2, 2+, 3 en 4. Hoe hoger het niveau, hoe meer zekerheid over de online identiteit van de klant. Van Lent: ‘Communiceer op de website heel duidelijk welk betrouwbaarheidsniveau je vraagt.’

Europaproof: eIDAS

De andere hoofdvraag van de conferentie is: ‘Hebben Europese burgers en bedrijven al toegang tot uw digitale dienstverlening?’

’14 weken, 110 dagen, 79 werkdagen’, somt Gertjan Bouwers, business consultant bij Logius, op. Hij doelt daarmee op de Europese eIDAS-verordening die per 29 september 2018 van kracht gaat. ‘Vanaf dat moment moeten publieke en private organisaties met een publieke taak Europees erkende inlogmiddelen accepteren binnen de digitale dienstverlening’, zegt Bouwers. Het eerste nationale inlogmiddel dat over de grens geaccepteerd moet worden is het Duitse inlogmiddel ‘Neuer Personalaussweis’ (nPA). ‘De Duitsers staan dan als eerste aan de poort’, zegt hij met een knipoog.

Harry Goossens van CIBG, de uitvoeringsorganisatie die verantwoordelijk is voor onder meer de donorregistratie en het BIG-register, vult aan met een praktijkvoorbeeld. CIBG startte een pilot met eIDAS, Goossens noemt het een ‘dankbare’ opdracht. ‘Voor de BIG krijgen we veel buitenlandse aanvragen binnen. Er zijn bijvoorbeeld artsen en verzorgenden die in het buitenland wonen, maar wel in Maastricht werken. Via eIDAS kunnen we de klantreis veel makkelijker maken.’

In een van de afsluitende break-outsessies wordt uiteengezet hoe publieke dienstverleners daadwerkelijk ‘Europaproof’ kunnen worden met eIDAS. Het antwoord daarop: via een makelaar eHerkenning | Idensys kan toegang worden verleend. De dienstverlener biedt een lijst aan waarop de Europese gebruiker zijn Europees erkende inlogmiddel kan kiezen. ‘Die wordt dan direct doorgeleid naar het inlogscherm van het desbetreffende land’, legt Floris Diemel, salesmanager bij één van de eHerkenningsmakelaars uit. Een vraag uit het publiek: is het ook mogelijk om te variëren met het Europese aanbod? ‘Iedere dienst moet toegankelijk zijn voor Europese gebruikers. Maar verwacht uw organisatie alleen maar Duitse burgers? Dan is vertalen naar de Duitse taal een goede optie. Niet verplicht, maar wel handig.’

En óók voor deze gebruikers gelden die inmiddels bekende controlevragen: Bent u wie u zegt dat u bent? En mag u doen wat u doet?

Meer weten?

Meer weten over eIDAS? Ga naar de online handreiking. Voor meer informatie over eHerkenning, ga naar de website.

Direct in contact komen met een makelaar voor eHerkenning of eIDAS? Bekijk dan de contactgegevens van de marktpartijen.