Nieuws

Wilt u weten wat er speelt rondom eHerkenning? Lees onze nieuwsberichten. 

Doorontwikkeling eHerkenning: toevoeging van twee nieuwe functionaliteiten voor ketenmachtigingen

12 april 2022

EHerkenning wordt continu doorontwikkeld. In het kader hiervan biedt eHerkenning twee nieuwe functionaliteiten aan voor ketenmachtigingen.

Naast het KVK-nummer zal eHerkenning bij een ketenmachtiging ook de bedrijfsnaam leveren van de intermediair. Een dienstverlener krijgt hierdoor uitgebreidere informatie over welke organisatie er namens een belanghebbende heeft ingelogd.

Wat betekent het leveren van de bedrijfsnaam voor u als dienstverlener?

Een dienstverlener zal naast het KVK-nummer van de intermediair ook de bedrijfsnaam van de intermediair ontvangen. Een dienstverlener kan hierdoor uitgebreidere informatie geven over welke organisatie er namens de belanghebbende heeft ingelogd. Voor deze nieuwe functionaliteit is geen wijziging in het koppelvlak nodig. Voor meer informatie neemt u contact op met uw eHerkenningsmakelaar.

De tweede toegevoegde functionaliteit is bedoeld om in de toekomst het beheer en gebruik van ketenmachtigingen te vereenvoudigen. Door bij registratie of een uitvraag de vastgelegde machtigingen van de intermediair geautomatiseerd te vergelijken met de vastgelegde machtigingen van de belanghebbende ontstaat duidelijkheid over eventuele onvolkomenheden. Een machtigingen register kan hierdoor een oplossing en extra service aanbieden. Deze functionaliteit is vooral van toepassing voor machtigingenbeheerders en gebruikers werkzaam bij een intermediair.

Wat houdt de nieuwe functionaliteit in?

In de toekomst is het mogelijk om bij registratie of een uitvraag de vastgelegde machtigingen van de intermediair geautomatiseerd te vergelijken met de vastgelegde machtigingen van de belanghebbende. Missende of verkeerde machtigingen kunnen hiermee worden aangetoond en daardoor snel worden opgelost met behulp van een machtigingenregister. Met deze nieuwe functionaliteit kan er betere service worden verleend aan het ketenmachtigen proces. Voor meer informatie neemt u contact op met uw eHerkenningsleverancier.

Met eHerkenning digitaal NOW-beschikkingen inzien

8 maart 2022

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies, tegemoet te komen. Werkgevers die gebruik maken van deze regeling kunnen aangevraagde NOW-tegemoetkomingen en beschikkingen op het werkgeversportaal van UWV raadplegen. Om deze documentatie veilig en betrouwbaar digitaal in te zien logt men in met eHerkenning.

NOW-formulieren staan niet op het werkgeversportaal maar zijn terug te vinden op uwv.nl/now.

Kijk voor meer informatie op de website van UWV of neem telefonisch contact op met UWV Telefoon NOW via 088 – 898 20 04 (lokaal tarief - belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder).

Jaarplan 2022 eHerkenning vastgesteld

1 maart 2022

Het Strategisch Beraad eTD heeft op 10 februari het jaarplan 2022 van het Tactisch Beraad voor eHerkenning definitief vastgesteld. Met het jaarplan met de titel “Robuustheid en groei?” stuurt het Tactisch Beraad op de activiteiten voor het beheer en de doorontwikkeling van eHerkenning, en de resultaten die het hierop in 2022 wil bereiken. De activiteiten voor 2022 zijn vooral gericht op een verdere robuuste uitbouw en groei van eHerkenning. Belangrijke aandacht in 2022 zullen hebben:

  • Het bedienen van nog meer restgroepen door aansluiting op nieuwe gezaghebbende bronnen.
  • Doorontwikkeling van de functionaliteit voor (keten)machtigingen in meerdere fasen.
  • Voorbereiding op de wijzigingen en transitie die de inwerkingtreding van de Wet digitale overheid vergen.

Zie voor een verdere uitleg en toelichting het document hieronder:

Document