eHerkenning: al 10 jaar onmisbaar, betrouwbaar en overal inzetbaar

stelsel eHerkenning

Eén manier om veilig en betrouwbaar in te loggen voor bedrijven en organisaties. Dat was in 2010 het uitgangspunt. Het resultaat: eHerkenning, een uniek stelsel waarbij overheid en private partijen samenwerken en the best of both worlds met elkaar verbonden wordt. Namelijk de kennis en doorontwikkeling van het bedrijfsleven en toezicht vanuit de overheid. In tien jaar tijd heeft eHerkenning zich bewezen als dé standaardmanier en onmisbare schakel in online zaken doen tussen bedrijven en overheden.

De kracht van eHerkenning is geënt op twee belangrijke pijlers: een publiek-private samenwerking en een aanbod van meerdere erkende leveranciers. Samen leiden ze tot één manier van inloggen. Om een goede werking te garanderen dienen alle partijen te voldoen aan eisen die gesteld en vastgelegd zijn in het zogenoemde Afsprakenstelsel.

eHerkenning

Het doel van eHerkenning: een veilig en betrouwbaar inlogmiddel voor ondernemers, bedrijven, organisaties en intermediairs om online zaken te regelen met (overheids)organisaties. Dat is gelukt. Inmiddels zijn meer dan 450 dienstverleners aangesloten, kan men bij meer dan 1.200 diensten inloggen en zijn meer dan 500.000 inlogmiddelen in gebruik. Met eHerkenning weten overheidsorganisaties zeker wie zij voor zich hebben en dat diegene mag doen wat hij/zij wil doen namens het bedrijf of organisatie. Gebruikers kunnen erop rekenen dat zij veilig en betrouwbaar hun zaken online kunnen doen.

Pijler 1: Publiek-private samenwerking

De eerste pijler waar eHerkenning op is geënt, is een succesvolle publiek-private samenwerking. Het geheim zit hem in het Afsprakenstelsel waarop eHerkenning is gebaseerd: er zijn strenge eisen en afspraken vastgesteld op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Op basis hiervan mogen alleen erkende leveranciers eHerkenning leveren. Ze staan onder toezicht van de overheid.

Pijler 2: Erkende leveranciers

De erkende leveranciers zorgen voor de levering en doorontwikkeling van eHerkenning en spelen snel en flexibel in op technologische ontwikkelingen. Een voorbeeld van deze doorontwikkeling is ketenmachtiging, een aanvullende functionaliteit die inmiddels door alle leveranciers wordt aangeboden.

Doordat er meerdere, door de overheid erkende leveranciers zijn die eHerkenning aanbieden in een netwerk, is men niet afhankelijk van één leverancier. Dit voorkomt een single point of failure en waarborgt de continuïteit. Bovendien zijn ze concurrerend op het gebied van service en het marktconform aanbieden van eHerkenning.