eHerkenning: onmisbaar, betrouwbaar, overal inzetbaar

10 jaar logo en slogan eHerkenning

Eén manier om veilig en betrouwbaar in te loggen voor ondernemers, bedrijven, organisaties en intermediairs. Dat was in 2010 het uitgangspunt. In tien jaar tijd heeft eHerkenning zich bewezen als dé manier voor deze gebruikers om in te loggen bij overheidsorganisaties. Een groeiend aantal bedrijven gebruikt eHerkenning daarnaast om onderling zaken te doen. En binnenkort kunnen zij ook in andere EU-landen terecht met eHerkenning.

eHerkenning is onmisbaar

Tot 2010 had bijna elke overheidsorganisatie haar eigen aanpak voor de online dienstverlening aan ondernemers. Nu, in 2020, kunnen ondernemers, bedrijven, organisaties en intermediairs met één inlogmiddel terecht bij ruim 450 overheidsorganisaties voor meer dan 1.200 diensten. eHerkenning heeft zich in tien jaar tijd bewezen als onmisbare schakel in online zaken doen tussen bedrijven en overheden. Al 500.000 gebruikers van bedrijven passen eHerkenning toe. Zij doen er bijvoorbeeld hun btw-aangifte mee, melden medewerkers beter of vragen een VOG aan.

eHerkenning is betrouwbaar

eHerkenning is ontwikkeld door de Rijksoverheid in samenwerking met experts uit het bedrijfsleven op het gebied van hoogwaardige e-identificatie en -autorisatie. Hun gezamenlijke ambitie: een veilig inlogmiddel voor ondernemers, bedrijven, organisaties en intermediairs om online zaken te regelen met alle overheidsorganisaties. Een ambitie die de publiek-private samenwerkingspartners dubbel en dwars hebben waargemaakt. Met eHerkenning weten overheidsorganisaties zeker wie zij voor zich hebben en dat diegene mag doen wat hij wil doen namens hun bedrijf of organisatie, terwijl gebruikers erop kunnen rekenen dat zij veilig en betrouwbaar online zaken kunnen doen.

Die betrouwbaarheid hebben de samenwerkingspartners vastgelegd in strikte eisen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Ook zorgen zij voor constante doorontwikkeling van eHerkenning – nu én in de toekomst. Daarnaast is continuïteit verzekerd. Achter eHerkenning staat een solide samenwerking van publieke en private partijen. Doordat elk van hen eHerkenning levert, is het gebruik ervan gewaarborgd. Dankzij marktwerking zijn gebruikers bovendien zeker van een scherpe prijs en goede service. Nog een garantie: alleen leveranciers die door de Rijksoverheid zijn erkend, mogen eHerkenning leveren. Gebruikers én overheidsorganisaties kunnen dus vertrouwen op een middel dat altijd aan alle eisen voldoet.

eHerkenning biedt verschillende betrouwbaarheidsniveaus. De grote uitvoeringsorganisaties, zoals UWV, de Belastingdienst, de RDW en KVK, hebben met elkaar gekozen voor eHerkenning EH3. Dat kan als de standaard worden gezien om ook de meer gevoelige gegevens veilig en betrouwbaar online uit te wisselen en is nu het meest gebruikte niveau. Met eHerkenning EH3 kunnen gebruikers al bij ruim 90% van de dienstverleners inloggen.

eHerkenning is overal inzetbaar

eHerkenning is bij steeds meer overheidsorganisaties dé manier om veilig en betrouwbaar in te loggen. Nu al maken ruim 450 gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheidsorganisaties er gebruik van. En zodra de Wet digitale overheid van kracht wordt, zullen alle overige overheidsorganisaties volgen.

En daar blijft het niet bij. Een groeiend aantal bedrijven maakt intussen ook zelf gebruik van eHerkenning voor het verlenen van diensten aan andere bedrijven. Bovendien is het inlogmiddel klaar voor een stap over de grens. eHerkenning voldoet aan alle voorwaarden van de Europese Unie en is sinds kort een erkend Europees inlogmiddel. Een belangrijke stap, want daarmee is het straks eenvoudiger dan ooit om veilig en betrouwbaar online zaken te doen in de EU.