Toegankelijkheid

Bij de bouw van eHerkenning.nl besteden wij veel aandacht aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

Onderzoek Stichting Accessibility

Stichting Accessibility heeft voor Logius, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een onderzoek uitgevoerd naar de digitale toegankelijkheid van de website eHerkenning. Dit onderzoek is uitgevoerd op 19 november 2020 volgens WCAG 2.1 AA.

Bekijk de onderzoeksresultaten.

 

Toegankelijkheidsverklaring

In november 2020 is een nieuw onderzoek uitgevoerd. N.a.v. deze onderzoeksresultaten worden aanpassingen meegenomen in de bouw van een nieuwe website. Deze website zal medio 2021 gereed zijn.

Ga naar de pagina met Toegankelijkheidsverklaringen.