‘Een betrouwbare vergunningaanvraag dankzij eHerkenning’

Bij het Omgevingsloket kunnen bedrijven en burgers controleren of ze een vergunning nodig hebben bij aanpassingen op het gebied van ruimte, milieu, bouw of waterbeleid. Is een vergunning noodzakelijk, dan kunnen bedrijven hiervoor via eHerkenning direct op een betrouwbare manier een verzoek indienen. Compleet met alle bijlagen. Uiteraard kunnen zij ook een melding doen.

Een groot voordeel voor zowel bedrijven als burgers is dat zij alle plannen voor een melding, omgevingsvergunning of watervergunning in één aanvraag kunnen opstellen. Mocht het nodig zijn, dan splitst het Omgevingsloket de aanvraag uit. Burgers loggen in met hun DigiD en bedrijven gebruiken hun eHerkenningsmiddel.

Wat levert het op?

  • Kortere doorlooptijd
  • Plaats- en tijdonafhankelijk een aanvraag indienen
  • Minder papieren rompslomp
  • Alle plannen kunnen in één aanvraag
  • Past beter bij huidige werkwijze van bedrijven
  • Bedrijven hebben zelf meer controle over de aanvragen
  • Veilig en betrouwbaar

Wat was de aanleiding?

Het Omgevingsloket heeft te maken met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Waterwet. Een belangrijk doel van deze wetten is om de vergunningverlening te vereenvoudigen en de dienstverlening van de overheid te verbeteren. ‘Een goede manier om het aanvragen van een vergunning eenvoudiger te maken is door dit te digitaliseren’, zegt Florien de Jong van het Omgevingsloket. Uiteraard gaan veiligheid en betrouwbaarheid daarbij boven alles, vandaar dat bedrijven moeten inloggen met eHerkenning. ‘Dat scheelt bedrijven veel kostbare tijd en geld. Ze zijn niet meer gebonden aan de openingstijden van het gemeenteloket en ze hoeven niet meer alle tekeningen en rapporten in zevenvoud aan te leveren.’

Hoe hebben ze het aangepakt?

Voor burgers bestond in 2010 al DigiD als authenticatiemiddel bij de overheid. Voor bedrijven werd dat jaar eHerkenning gelanceerd. ‘Wij vonden het – zeker in het begin – belangrijk dat bedrijven gratis gebruik konden maken van het Omgevingsloket. Vandaar dat we het eerste jaar kozen voor gratis eHerkenning op niveau 1.’ Het ministerie van Infrastructuur en Milieu vond de controle bij niveau 1 iets te minimaal, vandaar dat bedrijven nu niveau twee van eHerkenning nodig hebben. ‘Bedrijven betalen een klein bedrag per jaar, maar ze hebben wel meer controle over de aanvragen en het betrouwbaarheidsniveau ligt hoger.’ Daar komt binnenkort nog de koppeling aan het nieuwe Handelsregister en de Berichtenbox voor bedrijven bij, kijkt De Jong vooruit. ‘Natuurlijk zijn er ook altijd nog punten die we kunnen verbeteren. Als een bedrijf wordt overgenomen worden de gegevens in het Omgevingsloket nog niet direct gekoppeld aan het nieuwe bedrijf. Dit gaat nu nog via een hulpmiddel. Maar we zetten stappen in de goede richting.’

En de kosten?

Bedrijven betalen een klein bedrag per jaar voor eHerkenning op niveau 2. ‘Ze hebben dan wel de beschikking over een betrouwbaar instrument waarmee ze aanvragen kunnen doen op een manier die past bij de huidige werkwijze van bedrijven’, besluit De Jong. Bovendien kan eHerkenning nog voor tal van andere diensten worden gebruikt.