Over eHerkenning

eHerkenning is een initiatief van de Rijksoverheid voor veilig inloggen bij (overheids)organisaties, speciaal voor bedrijven. Ondernemers of medewerkers van een organisatie kunnen zich met één inlogmiddel veilig en eenvoudig online identificeren bij verschillende organisaties. Zij hoeven hierdoor niet steeds opnieuw wachtwoorden aan te vragen en te onthouden.

Bij de aanvraag van een inlogmiddel wordt iemands identiteit grondig gecheckt. Ook kunnen medewerkers gemachtigd worden om namens hun organisatie specifieke diensten te regelen. Dit zorgt ervoor dat een organisatie meer zekerheid krijgt over de online identiteit van de persoon waarmee zij zakendoen. Dit voorkomt fouten en fraude.

Overheid selecteert leveranciers eHerkenning

Anders dan bij DigiD is eHerkenning niet één technische voorziening. Het wordt geleverd door meerdere erkende leveranciers in een netwerk. Zij hebben samen met de overheid glasheldere afspraken gemaakt over strenge eisen aan veiligheid, betrouwbaarheid en de bescherming van persoonlijke gegevens. De overheid beheert deze afspraken en controleert of ze nagekomen worden. Alleen private partijen die aan álle afspraken voldoen, mogen aan eHerkenning meedoen.

Governance

eHerkenning is een publiek – private samenwerking en heeft daar een toepasselijke governance bij. Er zijn overleggen op verschillende niveaus, zodat alle betrokken partijen inspraak krijgen over het Afsprakenstelsel:

  • Strategisch niveau (Strategisch Beraad)
  • Tactisch niveau (Tactisch Beraad)
  • Operationeel niveau (Operationeel Beraad)

Er wordt op structurele basis met elkaar overlegd. De beheerorganisatie (Logius) voert het secretariaat. Alle vergaderstukken zijn openbaar en worden na elk overleg gepubliceerd op deze website. Wilt u per e-mail een notificatie ontvangen zodra er nieuwe vergaderstukken online staan? Stuur dan een e-mail naar info@eherkenning.nl.

Alle afspraken tussen de overheid en leveranciers zijn terug te vinden in het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten. Dit afsprakenstelsel is ook van kracht op Idensys. Idensys zat in een pilot die 31 december 2018 is gestopt.