Contact

eHerkenning is een samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid en het bedrijfsleven. Dit betekent dat eHerkenning wordt geleverd door erkende aanbieders en dat de overheid (beheerorganisatie Logius) erop toeziet dat zij dit doen volgens de afspraken die zijn vastgesteld in het Afsprakenstelsel.

Contactgegevens van de leveranciers in geval van storingen of vragen over aanschaf en gebruik eHerkenningsmiddelen?

Uw diensten toegankelijk maken met eHerkenning?

Vragen over dienstverlening met eHerkenning bij een overheidsorganisatie?

Wilt u ook erkende leverancier van eHerkenning worden?

Vragen over beheer, Afsprakenstelsel of governance?

Klachten- en geschillencommissie eHerkenning