Intermediairs

Regel machtigingen met uw intermediair

De start van het proces begint meestal bij de intermediair. Daarom vult de intermediair eerst de formulieren in met gegevens van de eigen organisatie en de gegevens van de medewerker die de eindgebruiker wordt. Start tijdig samen het aanvraagproces, samen met de intermediair, en beschouw het regelen van een ketenmachtiging als een project dat aandacht en tijd nodig heeft. Gaan meerdere medewerkers eHerkenning gebruiken? Zorg dan dat eerst alle informatie en benodigde documenten van deze medewerkers zijn verzameld. Zie hiervoor het stappenplan aanvragen. Gaat het om veel medewerkers? Vraag bij uw leverancier of een bulk-aanvraag mogelijk is om in één keer alle documenten en formulieren te verzenden en de identificatie te regelen.

De intermediair heeft één (of meerdere) eHerkenning inlogmiddel(len) nodig, op het juiste betrouwbaarheidsniveau. De intermediair vraagt machtigingen aan voor een eigen medewerker, de gebruiker. Zo is deze medewerker gemachtigd om via eHerkenning in te loggen namens het bedrijf en werkzaamheden uit te voeren.

Verzamel de volgende gegevens van de bevoegd vertegenwoordiger (of machtigingenbeheerder) én van de medewerker(s) die voor het bedrijf werkzaamheden gaat uitvoeren:

  • persoonsgegevens
  • e-mailadres
  • mobiele nummer.

Indien de medewerker niet in loondienst is: ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
Let op: in bepaalde situaties kan het rijbewijs niet worden gebruikt.