Ketenmachtiging

U kunt als bedrijf of organisatie een tussenpartij (een extern bureau of intermediair) machtigen om zaken voor u online te regelen met eHerkenning. Dit kan via het vastleggen van een ketenmachtiging. De tussenpartij kan daarmee namens uw organisatie online diensten afnemen met eHerkenning. Zelf hoeft u in dit geval geen eigen eHerkenningsmiddel aan te vragen. Wel moet u uw tussenpartij toestemming geven voor deze ketenmachtiging. Bekijk onderstaande video voor uitleg.

Uitgeschreven tekst

Nederlandse bedrijven digitaliseren. Dit leidt ertoe dat steeds meer zaken online geregeld worden. Onderling, en met de overheid.

U kunt als bedrijf een tussenpartij inschakelen om namens u verschillende overheidszaken te regelen, zoals de aanvraag van bouwvergunningen en parkeerontheffingen.

Hierbij is het noodzakelijk dat de tussenpartij bevoegd is en dat alle aanvragen op betrouwbare wijze gebeuren. Een ëketenmachtigingí via eHerkenning maakt dit mogelijk.

Hiermee kunt u een machtiging afgeven aan een tussenpartij. Deze partij is hierdoor bevoegd om namens uw bedrijf zaken te doen en kan vervolgens zelf aangeven wie binnen hun eigen organisatie zaken voor uw bedrijf mag regelen.

Dankzij de ketenmachtiging kunt u dus uw overheidszaken betrouwbaar laten regelen door een tussenpartij met een eHerkenningsmiddel. Eenvoudig, tijdsbesparend en efficiÎnt.

Maak ook gebruik van de ketenmachtiging van eHerkenning. Kijk voor meer informatie op www.eherkenning.nl/machtigen

English: Chain legal authorisation

 

Het voordeel voor een tussenpartij is dat hij met één eHerkenningsmiddel namens meerdere bedrijven kan inloggen bij diensten waarvoor hij is gemachtigd. Hij hoeft dan niet voor elk bedrijf die een apart eHerkenningsmiddel aan te vragen.

Hoe vraagt u een ketenmachtiging aan?

Het bedrijf, namens wie moet worden gehandeld, moet de ketenmachtiging aan de tussenpartij laten vastleggen bij één van de erkende leveranciers die ketenmachtigingen aanbiedt. Beiden dienen hiervoor een papieren formulier in te vullen waarna de machtiging digitaal wordt vastgelegd door de leverancier.

Voordat een medewerker van een tussenpartij namens een bedrijf bijvoorbeeld subsidies kan aanvragen, moeten er een aantal stappen genomen worden:

Checklist aanvragen ketenmachtiging:

  • Leg de ketenmachtiging voor de tussenpartij vast bij een erkende leverancier die ketenmachtiging voor eHerkenning levert. Dit zijn Reconi (voorheen CreAim), KPN, Z login, QuoVadis en Connectis. 

  • Houd er rekening mee dat een machtiging ook aan het juiste betrouwbaarheidsniveau moet voldoen.

  • Houd er rekening mee dat deze machtiging kosten met zich meebrengt.

  • Let erop dat u de machtiging aan de intermediair weer tijdig intrekt indien u de samenwerking beëindigt.

Neem voor vragen contact op met een erkende leverancier die ketenmachtigingen levert: Reconi, KPN, Z login, QuoVadis of Connectis.