Nieuwsberichten

22 maart 2021

Ondernemingen getroffen door overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19) kunnen via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen met eHerkenning. Vanaf 12 april hebt u eHerkenning betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig om deze regeling aan te vragen en te beheren.

10 maart 2021
Eh3 is het meest gevraagde niveau

Biedt u diensten aan op betrouwbaarheidsniveau EH1 of neemt u online diensten af op EH1 om online uw zaken te regelen? Vanaf 1 juli 2021 wordt betrouwbaarheidsniveau EH1 stopgezet. Hierdoor is het niet meer mogelijk om online diensten op dit niveau aan te bieden of in te loggen met betrouwbaarheidsniveau EH1.   

7 december 2020
Logo betrouwbaarheidsniveau EH1

*Zie meest recente berichtgeving hierover. *

Vanaf 1 juli 2021 zal geen gebruik meer kunnen worden gemaakt van betrouwbaarheidsniveau EH1.

Meer nieuws