Nieuwsbrief eHerkenning

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en nieuws over eHerkenning? Dan kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van eHerkenning. De nieuwsbrief komt elke 3 maanden uit.

Logius, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is verantwoordelijk voor het beheer van eHerkenning. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via het aanmeldformulier op de website van Logius.