Onderhoud

In onderstaand overzicht vindt u informatie over gepland onderhoud aan eHerkenning dat wordt uitgevoerd door de erkende leveranciers en makelaars van eHerkenning.

Onderhoudsoverzicht

Wanneer: zaterdag 4 april van tussen 0:00 en 04:00 uur
Wie: ZLogin, QuoVadis, We-ID
Geraakte onderdelen AD/MR
Impact: Er is een korte onderbreking van de dienstverlening te verwachten.