Operationeel Beraad

In het Operationeel Beraad zitten afgevaardigden van de overheidsdienstverleners, gebruikers en de deelnemende marktpartijen van eHerkenning. Het Operationeel Beraad ondersteunt het change- en releaseproces en adviseert het Tactisch Beraad over de gewenste veranderingen en nieuwe functionaliteiten op technisch en operationeel niveau.

Samenstelling Operationeel Beraad

Het Tactisch Beraad benoemt de leden van het Operationeel Beraad (behalve de voorzitter). Het Operationeel Beraad kent de volgende samenstelling: 

Rol Lid Organisatie
Voorzitter Sander Boer Beheerorganisatie Logius
Vanuit de private deelnemers    
  De heer René Bonte KPN
  De heer Hans Milikan Connectis
  De heer Rogier Pafort Reconi (voorheen CreAim)
  De heer Floris Diemel Digidentity
Vanuit de publieke dienstverleners    
  De heer Marco Eikenaar Belastingdienst
  De heer Jan Geert Koops DICTU
  De heer Menno Stigter Gemeente Den Haag
Vanuit de gebruikers    
  De heer Jacques Urlus NBA
  De heer Pieter van Gemeren VZVZ

Indien u met een van de leden in contact wilt komen om uw mening te geven, kunt u de contactgegevens opvragen via info@eherkenning.nl.