Strategisch Beraad

Het Strategisch Beraad is verantwoordelijk voor het strategische beheer van eHerkenning. Het gaat hierbij om onderwerpen zoals de toekomst van eHerkenning, de financiering en de veiligheid en transparantie van prijzen en producten.

Het Strategisch Beraad wordt benoemd door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Samenstelling Strategisch Beraad

Rol Lid Organisatie
Voorzitter Mevrouw Elly Plooij-van Gorsel Onafhankelijk
Vanuit de private deelnemers    
  De heer Marcel Wendt Digidentity
  De heer Mathijs Valk KPN
Vanuit de publieke dienstverleners    
  De heer Henk van Dijkhuizen NVVB
Vanuit de private dienstverleners    
  De heer Jos Schaffers Verbond van verzekeraars
  De heer Jan-Hein Willemse Zorgverzekeraars Nederland

Indien u met een van de leden in contact wilt komen om uw mening te geven, kunt u de contactgegevens opvragen via info@eherkenning.nl.

Strategisch Meerjarenplan

Lees hieronder het Strategisch Meerjarenplan 2019 - 2020.

 

Vergaderstukken

Hieronder kunt u de meest recente vergaderstukken downloaden t/m één jaar terug. Wilt u per e-mail een notificatie ontvangen zodra er nieuwe vergaderstukken online staan? Meld u dan hiervoor aan door een e-mail te sturen naar info@eherkenning.nl. Oudere stukken en de stukken die in het kader van de besturing van eHerkenning zijn gepubliceerd, kunt u per mail opvragen.