Vraag & antwoord

Algemeen

Wie is verantwoordelijk voor eHerkenning?

Wat betekent dat: publiek–private samenwerking?

Waarom kost eHerkenning geld?

Waarom krijg ik een uitnodiging om een review te geven over mijn middelenleverancier?

Hoe dien ik een wijzigingsverzoek (RFC) in op het Afsprakenstelsel?