eIDAS-verordening: Europaproof met eHerkenning

Europese burgers en bedrijven moeten sinds september 2018 bij alle Nederlandse organisaties in de publieke sector kunnen inloggen met een door Europa erkend nationaal inlogmiddel. Dat hebben de EU-lidstaten met elkaar afgesproken in de eIDAS-verordening. De Europese Unie wil hiermee regelen dat het makkelijker en veiliger wordt om binnen Europa online zaken te regelen. Een aansluiting op een eHerkenningmakelaar maakt dit mogelijk. Bekijk onderstaande video voor uitleg:

In meer dan 20 Europese landen maken burgers en bedrijven gebruik van een eID, een online identiteit. Zo gebruiken Nederlandse burgers en bedrijven DigiD en eHerkenning om zaken met de overheid te regelen. Sinds september 2018 moeten publieke organisaties en private organisaties met een publieke taak ook Europees erkende inlogmiddelen accepteren. De eIDAS-verplichting geldt voor organisaties waar Nederlandse burgers en bedrijven kunnen inloggen op betrouwbaarheidsniveau substantieel of hoog.

  English: eIDAS Regulation: EU-proof with eHerkenning

  Wat is eIDAS?

  eIDAS staat voor 'Electronic Identities And Trust Services'. Met eIDAS hebben de Europese lidstaten  afspraken gemaakt om dezelfde begrippen, betrouwbaarheidsniveaus en onderlinge digitale infrastructuur te gebruiken. Een onderdeel van de verordening is het grensoverschrijdend gebruik van Europees erkende inlogmiddelen. Dit kan alleen met een betrouwbare online identiteitscheck aan de voordeur.

  Inkomend en uitgaand verkeer

  De verordening bestaat uit twee delen, namelijk inkomend en uitgaand verkeer.

  • Inkomend verkeer: Europese burgers en bedrijven die met een door Europa erkend inlogmiddel inloggen bij Nederlandse dienstverleners. Zo kan een Duitse verkeersovertreder gemakkelijk zijn boete inzien door in te loggen met zijn Duitse inlogmiddel op het digitale loket van het CJIB.
  • Uitgaand verkeer: Nederlandse burgers en bedrijven die met een door Europa erkend Nederlands inlogmiddel bij andere Europese dienstverleners inloggen. Zo kan een Nederlandse burger op termijn zijn vakantiewoning digitaal registreren bij een Franse gemeente. Dit kan wanneer Nederlandse inlogmiddelen zoals DigiD en eHerkenning erkend worden door Europa. Naar verwachting zal eHerkenning in 2019 goedgekeurd worden voor Europees gebruik.

  Verordening geldt voor de gehele publieke sector

  Alle lidstaten moeten het verplichte deel van de verordening uitvoeren, dus ook Nederland. De publieke sector loopt hierin voorop, want de Europese maatregel is bindend voor alle publieke organisaties. Als uw organisatie voldoet aan de twee onderstaande criteria moet u toegang verlenen aan Europese burgers en bedrijven.

  1. Uw organisatie is een publieke organisatie óf een private organisatie met een publieke taak

  Voorbeelden hiervan zijn gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries, uitvoeringsorganisaties, academische ziekenhuizen, zorgverzekeraars, academische universiteiten en pensioenfondsen.

  2. Nederlandse burgers en bedrijven kunnen bij u inloggen met inlogmiddelen op niveau substantieel en/of hoog

  Voorbeelden zijn DigiD en eHerkenning.

  Wat moet u doen om Europaproof te worden?

  In Nederland kunt u voldoen aan de eIDAS-verplichting voor met een aansluiting op een eHerkenningmakelaar. Vanaf versie koppelvlak 1.11 kunt u Europese burgers en bedrijven toegang verlenen. De huidige inrichting van uw systemen en de gegevens die u per dienst nodig heeft bepalen uw implementatiescenario.

  Meer informatie

  Wilt u meer informatie over de eIDAS-verordening? Bekijk de online handreiking over eIDAS of maak gebruik van de veelgestelde vragen.  

  Ook kunt u contact opnemen met: