eHerkenning Niveau 2+

Kenmerk Toelichting
Betrouwbaarheidsniveau eH2+ | eIDAS: basis
Inlogmethode U logt in met een gebruikersnaam en wachtwoord, aangevuld met een sms-code of een pincode (via token).
Aanvraagprocedure Bij de meeste erkende leveranciers vindt de aanvraag volledig online plaats. Het kan voorkomen dat het middel deels online en deels offline (per post) moet aanvragen bij de erkende leverancier. Het ondertekende aanvraagformulier + benodigde documenten dient u per post op te sturen.
Controle bevoegdheid De relatie tussen de aanvrager en het bedrijf wordt gecontroleerd aan de hand van de Kamer van Koophandel-registratie.
Uitgifte van het middel De activeringscode en het wachtwoord ontvang u via twee aparte kanalen.
Verschil met niveau 2

Extra ingebouwde veiligheidsmaatregel in de inlogmethode (2-factor authenticatie).

U logt in op basis van iets dat u weet (gebruikersnaam en wachtwoord) en wat u hebt/krijgt (sms-code of token). Ook wel 2-factor authenticatie genoemd.

Te gebruiken bij onder andere
  • Alle diensten waar eHerkenning niveau 1, 2 of 2+ wordt gevraagd
  • Toegang tot mijn.rvo.nl (voormalig DR-Loket) 
  • Toegang tot de Berichtenbox van Antwoord voor bedrijven
  • Elektronische formulieren van Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
  • Toegang tot het Zorgregister en DigiMV (CIBG)
  • Diverse provinciale diensten (Provincie Zuid-Holland en Noord-Brabant)

Bekijk een compleet overzicht van organisaties waar u al met eHerkenning kunt inloggen.