Spoedprocedure

Mocht u met spoed een eHerkenningsmiddel nodig hebben of een ketenmachtiging afgeven, dan kunt u gebruik maken van zogeheten spoedprocedures die leveranciers in zo’n uitzonderlijk geval hanteren. Vaak kan een leverancier dan binnen 24 uur een eHerkenningsmiddel of de ketenmachtiging leveren. Houd er rekening mee dat hier vaak wel extra kosten en specifieke voorwaarden aan zijn verbonden. Laat u hierover informeren door de erkende leverancier eHerkenning. 

Erkende middelenleverancier | Link naar spoedprocedure
Connectis
Reconi (voorheen CreAim)
Digidentity
KPN
QuoVadis
Z login