eHerkenning aanvragen

Hoe vraagt u eHerkenning aan? Waar moet u rekening mee houden en hoe bereidt u zich het beste voor? Het proces om eHerkenning aan te vragen bestaat uit verschillende stappen. Bekijk onderstaande video voor meer informatie.

Stappenplan eHerkenning inlogmiddel aanvragen

Onderstaand stappenplan leidt u door de belangrijkste aspecten. Via de 'zie'-knoppen krijgt u meer informatie over het betreffende onderwerp. Het daadwerkelijk aanvragen van eHerkenning regelt u bij een van de erkende leveranciers.

Wilt u direct eHerkenning aanvragen bij een erkende leverancier? Maak uw keuze met behulp van het leveranciersoverzicht.

Let op:
Voor het aanvragen van eHerkenning moet u enkele belangrijke stappen doorlopen. De verwerkingstijd van uw aanvraag is afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen over uw organisatie:

  • Bent u de bestuurder of natuurlijk rechtspersoon van de aanvragende organisatie en volledig bevoegd om namens de organisatie te handelen? Dan is de levertijd voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel ongeveer 0 - enkele weken;
  • Heeft uw organisatie een complexe bestuurdersstructuur (met veel en/of gezamenlijk bevoegde bestuurders), of betreft het meerdere KvK’s waarvoor eHerkenning aangevraagd dient te worden, houdt dan rekening met levertijden die soms op kunnen lopen tot enkele weken.
  • Heeft u eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) nodig om in te loggen bij het werkgeversportaal van UWV? Lees meer over de levertijd.

Kortom, verdiep u op tijd in eHerkenning en vraag uw persoonsgebonden eHerkenningsmiddel tijdig aan. Kijk goed naar onderstaand stappenplan met de benodigde verplichte gegevens voor uw aanvraag en neem in het geval van complexe bestuursstructuren en bij ketenmachtigingen contact op met de leverancier.

Stappenplan eHerkenning inlogmiddel aanvragen

Stap 1

Bij welke organisatie wilt u inloggen met eHerkenning?

Stap 1

U kunt bij steeds meer organisaties met eHerkenning inloggen.

Stap 2

Welk betrouwbaarheidsniveau heeft u nodig om hier in te loggen?

Stap 2

De organisatie waar u wilt inloggen (stap 1) bepaalt het betrouwbaarheidsniveau dat nodig is om in te loggen.

Noteer dit niveau voor uzelf.

Stap 6

Kies een leverancier en vraag eHerkenning aan

Stap 6

Kies een leverancier en vraag eHerkenning aan

U kiest zelf uw leverancier. Hierbij zijn de volgende factoren van belang:

  • Type inlogmiddel
  • Kosten (aanschaf en gebruik)
  • Aanvraagprocedure
  • Sommige leveranciers bieden inlogmiddelen op alle betrouwbaarheidsniveaus
Stap 8

Einde stappen plan

U heeft eHerkenning en eventuele machtigingen aangevraagd en kan straks inloggen bij aangesloten organisaties.