Upgraden van uw eHerkenningsmiddel

Wilt u inloggen bij een online dienst die een hoger betrouwbaarheidsniveau vereist dan uw huidige eHerkenningsmiddel biedt? Dan moet u uw middel upgraden naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en een machtiging vastleggen voor de dienst waar u wilt inloggen.

Het is afhankelijk van uw leverancier hoe u een upgrade regelt. Dit kan bijvoorbeeld gaan via een online upgradeformulier, een beheermodule of een app. Er kunnen ook kosten verbonden zijn aan het upgraden. Neem daarom contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel.

Aanvullende controles voor extra zekerheid

Afhankelijk van het gewenste betrouwbaarheidsniveau vraagt de leverancier aanvullende informatie en voert hij extra controles uit, bijvoorbeeld een face to face controle van uw identiteitsbewijs. Bij deze aanvullende controles wordt uw identiteit en uw handelingsbevoegdheid extra vastgesteld. Zo is er nog meer zekerheid over uw online identiteit en over uw machtigingen.

Let op:
Voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel moet u enkele belangrijke stappen doorlopen. De verwerkingstijd van uw aanvraag is afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen over uw organisatie:

  • Bent u de bestuurder of natuurlijk rechtspersoon van de aanvragende organisatie en volledig bevoegd om namens de organisatie te handelen? Dan is de levertijd voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel ongeveer 0 - enkele weken;
  • Heeft uw organisatie een complexe bestuurdersstructuur (met veel en/of gezamenlijk bevoegde bestuurders), of betreft het meerdere KvK’s waarvoor eHerkenning aangevraagd dient te worden, houdt dan rekening met levertijden die soms op kunnen lopen tot enkele weken.

Kortom, verdiep u op tijd in eHerkenning en vraag uw persoonsgebonden eHerkenningsmiddel op tijdig aan. Kijk goed naar het stappenplan met de benodigde verplichte gegevens voor uw aanvraag en neem in het geval van complexe bestuursstructuren en bij ketenmachtigingen contact op met de leverancier.