eHerkenning upgraden

Heeft u al eHerkenning, maar wilt u inloggen bij een dienst die een hoger betrouwbaarheidsniveau vereist? Dan moet u eHerkenning upgraden naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en een machtiging vastleggen voor de dienst waar u wilt inloggen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het upgraden van eHerkenning.

Het is afhankelijk van uw leverancier hoe u een upgrade regelt. Dit kan bijvoorbeeld gaan via een online upgradeformulier, een beheermodule of een app. Er kunnen ook kosten verbonden zijn aan het upgraden. Neem daarom contact op met uw eHerkenning leverancier.

Aanvullende controles voor extra zekerheid

Afhankelijk van het gewenste betrouwbaarheidsniveau vraagt de leverancier aanvullende informatie en voert hij extra controles uit, bijvoorbeeld een face to face of elektronische controle van uw identiteitsbewijs. Bij deze aanvullende controles wordt uw identiteit en uw handelingsbevoegdheid extra vastgesteld. Zo is er nog meer zekerheid over uw online identiteit en over uw machtigingen.

Let op:
Voor het aanvragen van eHerkenning moet u enkele belangrijke stappen doorlopen. De verwerkingstijd van uw aanvraag is afhankelijk van hetgeen in het Handelsregister is opgenomen over uw organisatie:

  • Bent u de bestuurder of natuurlijk rechtspersoon van de aanvragende organisatie en volledig bevoegd om namens de organisatie te handelen? Dan is de levertijd voor het aanvragen van eHerkenning ongeveer 0 - enkele dagen;
  • Heeft uw organisatie een complexe bestuurdersstructuur (met veel en/of gezamenlijk bevoegde bestuurders), of betreft het meerdere KvK’s waarvoor eHerkenning aangevraagd dient te worden, zorg dan voor alle benodigde informatie voor uw aanvraag en houdt ook dan rekening met de levertijden.

Kortom, verdiep u op tijd in eHerkenning en vraag het tijdig aan. Kijk goed naar het stappenplan met de benodigde verplichte gegevens voor uw aanvraag en neem in het geval van complexe bestuursstructuren en bij ketenmachtigingen contact op met de leverancier.