Hoe kiest u het juiste niveau?

U kiest zelf met welk betrouwbaarheidsniveau uw diensten toegankelijk worden. Het kan ook zijn dat u verschillende online diensten aanbiedt en deze per stuk een ander niveau vereisen. De belangrijkste vraag hierbij is welk betrouwbaarheidsniveau in welke situatie moet worden toegepast. Een te laag betrouwbaarheidsniveau kan risico’s met zich meebrengen voor wat betreft fraude en een te hoog betrouwbaarheidsniveau kan het gebruik van uw diensten onnodig beperken.

Handvatten

Er zijn een aantal handvatten die u kunnen helpen in de keuze van het betrouwbaarheidsniveau.

Voer een risicoanalyse uit om de kwetsbaarheid van uw dienst in kaart te brengen

Belangrijke aspecten:

  • Wat voor type webdienst is het?
  • Welke wettelijke eisen worden gesteld aan de dienst?
  • Wat voor soort (persoons)gegevens worden er uitgewisseld?
  • Wat is de potentiële schade die ontstaat als er misbruik wordt gemaakt van de gegevens of de dienst?
  • Zijn er factoren die de risico’s verhogen of verlagen?

Laat u alvast adviseren door de eHerkenningsmakelaar

Meer informatie over erkende eHerkenningsmakelaars

Doorloop de online regelhulp

  • De regelhulp geeft na het invullen van 6 vragen het passende eIDAS betrouwbaarheidsniveau aan: laag, substantieel of hoog.
  • Direct naar de regelhulp

Let op: in de toekomst worden vanuit de wet Digitale Overheid en de onderliggende Ministeriële regeling ook criteria gesteld met betrekking tot betrouwbaarheidsniveaus.

Raadpleeg de Handreiking Betrouwbaarheidsniveaus

De handreiking bevat veel informatie over het uitvoeren van de risicoanalyse en geeft voorbeelden van diensten en de bijbehorende betrouwbaarheidsniveaus.

Kijk welke andere organisaties zijn aangesloten

Bekijk welke organisaties er al aangesloten zijn

Bekijk het overzicht met voorbeelden

In het overzicht staan voorbeelden van diensten en bijbehorende betrouwbaarheidsniveaus. Deze dienen als voorbeeld en zijn niet als sluitend bedoeld.