Communicatie

Eenmaal aangesloten op eHerkenning is het belangrijk dat u uw klanten tijdig voorbereidt op het gebruik van eHerkenning. Zij dienen te weten dat ze op een andere manier moeten gaan inloggen en moeten tijdig een eHerkenning inlogmiddel kunnen aanvragen. Zorg daarom voor goede interne en externe communicatie. 

In de Handleiding communicatie is een aantal stappen uitgewerkt waarmee u uw communicatie vorm kunt geven. De toolkit met logo, vignetten betrouwbaarheidsniveaus en inlogbutton kunt u opvragen via uw leverancier.

Heeft u nog vragen of behoefte aan meer ondersteuning? Neem dan gerust contact op met de beheerorganisatie van eHerkenning via info@eHerkenning.nl.