Handleidingen

Wanneer u aansluit op eHerkenning is het belangrijk dat uw dienst goed opgenomen wordt in de dienstencatalogus en dat u uw klanten goed voorbereidt op het gebruik van eHerkenning. Om u hierbij te helpen, heeft eHerkenning twee handleidingen opgesteld:

Handleiding dienstencatalogus

eHerkenning maakt gebruik van de dienstencatalogus. Hierin zijn alle op eHerkenning aangesloten diensten van dienstverleners opgenomen, met o.a. het bijbehorende betrouwbaarheidsniveau. De gegevens in de dienstencatalogus worden voor verschillende doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld voor het inlogscherm van eHerkenning en voor het machtigen. Het is dus belangrijk dat deze gegevens, zoals de naam en omschrijving van uw dienst, goed door u worden aangeleverd zodat uw dienst herkenbaar en goed vindbaar is voor uw gebruikers. De speciaal opgestelde handleiding helpt u bij het invullen van het intakeformulier voor de dienstencatalogus dat u van uw eHerkenningsmakelaar ontvangt.

Handleiding communicatie

Het is ook belangrijk dat u uw klanten tijdig voorbereidt op het gebruik van eHerkenning. Zij dienen te weten dat ze op een andere manier moeten gaan inloggen, op welk betrouwbaarheidsniveau ze moeten inloggen en ze moeten tijdig een eHerkenning inlogmiddel kunnen aanvragen. Zorg daarom voor goede interne en externe communicatie. 

In de handleiding communicatie staan de regels en richtlijnen waaraan u als dienstverlener moet voldoen. Denk aan het gebruik van de juiste beeldelementen, logo’s en terminologie. Tevens bevat deze de verplichte en optionele kernboodschappen. De toolkit met logo, vignetten, betrouwbaarheidsniveaus en inlogbutton kunt u opvragen via uw eHerkenningsmakelaar.

Vragen?

Heeft u nog vragen of behoefte aan meer ondersteuning? Neem dan contact op met uw eHerkenningsmakelaar.