Releasekalender

Op deze pagina vindt u de releases voor eHerkenning. Bekijk ook de notities van de oudere releases.

Release Vastgesteld binnen Afsprakenstelsel Omschrijving
Beschikbaar vanaf 28 januari 2020  

Mogelijk maken dat eenmanszaken ketenmachtigen kunnen gebruiken met het BSN als identificerend kenmerk. Hiermee kan een intermediair handelen namens een eenmanszaak op basis van het BSN bij de belastingdienst en UWV.

Bieden van een alternatief registratieproces bij de Machtigingsdienst voor organisaties zoals kerkgenootschappen, zodat ze een machtiging kunnen registreren op betrouwbaarheidsniveau substantieel (loa3).

Verwachte release derde kwartaal 2021   eHerkenning is bruikbaar buiten Nederland om bijvoorbeeld bij overheidsorganisaties van andere Europese lidstaten in te loggen.
Release voor Gezamenlijk Overstappen (1.13)

02-2018 (Q2 2019)

Deze release maakt het mogelijk om op een veilige wijze een machtiging op basis van een BSN te registreren. Daarnaast kunnen éénmanszaken inloggen en daarbij gebruik maken van het BSN-attribuut. Verder kunnen dienstverleners per dienst aangeven welke identificerende kenmerken deze wenst te ontvangen. Lees verder.

Servicepack eIDAS (1.12)

27-01-2018 (Q2 2018)

Deze release bevat de functionaliteit om op een veilige manier BSN-gegevens door te geven van een persoon die met een buitenlands inlogmiddel via eIDAS inlogt. Lees verder

Release eIDAS (1.11) 21-02-2017 (Q1 2018)

Vanaf september 2018 is de Europese eIDAS-verordening van kracht. Deze release maakt het mogelijk om het inkomend berichtenverkeer van Europese burgers en bedrijven naar Nederlandse overheidsorganisaties te ondersteunen. Lees verder.

Optionele release voor dienstbemiddeling (1.10) 20-01-2016

Met dienstbemiddeling is het mogelijk om veilig toegang te verlenen tot een dienst van een organisatie via een portaal of softwarepakket van een andere organisatie.

De ondertekendienst wordt niet meer als functionaliteit van eHerkenning aangeboden.

Release voor Idensys en upgrade beveiliging (1.9)

21-03-2015 (Naar verwachting: Q2 2016)

Introductie van Idensys. Daarnaast heeft de architectuur van het netwerk een upgrade gekregen om.

Release ketenmachtiging (1.7)

22-04-2013 (Naar verwachting:
Q1 2014
)

Met een ketenmachtiging kunnen bedrijven andere organisaties machtigen om namens hen een online dienst af te nemen met eHerkenning. Lees verder.

Disclaimer

eHerkenning streeft ernaar om altijd correcte en actuele informatie over de doorontwikkeling van nieuwe functionaliteiten via haar website te verstrekken.

De releasekalender biedt inzicht, en is slechts een indicatie wanneer nieuwe functionaliteiten beschikbaar worden gesteld voor eHerkenning en eIDAS. De kalender wordt met zorg door de Beheerorganisatie eHerkenning samengesteld. Aan de aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. eHerkenning aanvaardt geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in deze informatie. eHerkenning aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van leveranciers waarnaar wordt verwezen.